Od zarazy
Odbierz e-book
i zawierz swoje prośby Matce Bożej i świętym
Tyle osób posiada już nasz e-book: 1252

Poznaj historie epidemii gorszych niż obecna

Świat od tysięcy lat boryka się z problemem powracających, masowych, śmiertelnych chorób. Nie był od niego wolny żaden kraj ani żadne miasto na świecie. Niektóre epidemie trwały wiele lat, nie pozostawiając na swej drodze choćby jednego, żywego człowieka. Największa zaraza w dziejach, „czarna śmierć”, czyli epidemia dżumy w XIV wieku trwała pięć lat i zabiła od 75 do 200 milionów ludzi w całej Europie! A jeszcze raptem 100 lat temu grypa „hiszpanka” zabrała na tamten świat ponad 20 milionów istnień ludzkich!
Odbierz e-book
i poznaj, z czym mierzyły się poprzednie pokolenia

Skała Piotrowa w czasach zarazy

Przez dwa tysiące lat istnienia chrześcijaństwa wyznawcy Chrystusa zawsze zwracali się do Jedynego Boga za wstawiennictwem Maryi oraz świętych, aby uprosić odejście nękającej ich zarazy. Kościół towarzyszył ludziom w najstraszniejszych chwilach, otaczając chorych opieką medyczną i duchową. Z tego e-booka dowiesz się m.in.:

  • do jakich wizerunków Matki Bożej uciekali się wierni, prosząc o wybawienie od „morowego powietrza”?
  • dlaczego św. Rocha nazywa się Niebiańskim Lekarzem?
  • jak św. Cyprian pomagał w czasie starożytnej zarazy w Kartaginie?
  • jak chorymi opiekował się krakowski święty, Szymon z Lipnicy?
  • kim była św. Korona?
  • i wiele, wiele innych…

Ponadto, znajdziesz w nim skuteczne modlitwy do Matki Bożej oraz świętych orędowników w czasach zarazy.

Jedyny taki e-book na rynku

W e-booku pt. „Od zarazy wybaw nas Panie!” nasi autorzy przedstawiają historię epidemii oraz rolę Kościoła, Matki Bożej i świętych w ich zwalczaniu.

Odnajdziesz w nim źródło wiedzy, które pozwoli Ci porównać zagrożenie koronawirusem z epidemiami nękającymi świat w poprzednich stuleciach. Oto sprawdzona, poparta świętymi wzorami, chrześcijańska odpowiedź na panikę i utratę wiary w czasach kryzysu.

Odbierz e-book
i dołącz do modlitwy

Akt Zawierzenia

Matce Bożej Łaskawej, Patronce Warszawy i Strażniczce Polski, która obroniła polską stolicę przed zarazą, złożony przez papieża św. Jana Pawła II dnia 13 czerwca 1999 roku
Matko Słowa Wcielonego, Pani Łaskawa, miej w opiece Warszawę, jej mieszkańców i całą naszą Ojczyznę!

Strzeż obecności Twojego Syna w sercach wszystkich ochrzczonych, aby pamiętali zawsze o swej godności ludzi odkupionych Krwią Chrystusa, wezwanych do ufności Bogu i do służenia z miłością człowiekowi.

Wypraszaj, Maryjo Twojemu ludowi wytrwałość, której potrzebuje, aby mógł pełnić wolę Ojca Niebieskiego i dostąpić spełnienia obietnicy zbawienia.

Niech pod Twoją opieką ziarno świętości, tak bogato posiane na polskiej ziemi, stale się rozwija ożywiane łaską Ducha Świętego i wydaje obfite owoce w kolejnych pokoleniach.

Amen.
Ostatnio zamówili: Magda, 04.08 godz. 00:23

Odbierz e-book i zacznij czytać już teraz!

Wypełnij formularz po prawej stronie i otrzymaj bezpłatny
e-book Od zarazy wybaw nas Panie!

Tak, chcę zwracać się w tym trudnym czasie epidemii do Maryi i świętych – patronów od morowego powietrza.
Tak, chcę, aby więcej ludzi dowiedziało się o świętych broniących przed zarazami.
Tak, chcę otrzymać bezpłatny e-book Od zarazy wybaw nas Panie!
Wybierz format:
Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków (administrator danych osobowych), w następujących celach: a) w celu wykonania zamówienia i wsparcia akcji, przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy i w wykonaniu umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, b) w ramach utrzymywania stałego kontaktu w związku z realizacją celów statutowych, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych spotkaniach, kampaniach i akcjach społecznych oraz możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, c) w ramach współpracy z organizacjami posiadającymi zbliżone cele statutowe, poprzez przekazywanie Państwa danych osobowych tym podmiotom, a w szczególności Stowarzyszeniu „POLONIA CHRISTIANA” z siedzibą przy ul. Skawińskiej 13 lok.13, 31-066 Kraków, d) archiwalnych, gdy jest to niezbędne do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów dotyczących kontaktu w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach wskazanych pod literą b), c) i d) powyżej uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie wskazanych powyżej celów. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych” lub na adres e-mail: iod@piotrskarga.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe jak i osoby upoważnione (np. pracownicy). Dane osobowe mogą być również udostępniane innym organizacjom o zbliżonych celach statutowych. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi działalności statutowej, w związku z którą przetwarzane są Państwa dane osobowe, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.